Vítejte na stránkách Clinic 21. Doufáme, že zde naleznete vše co hledáte.

Zdravý životní styl

Zdravy životní styl
Zdraví je definováno jako pocit tělesné, duševní i duševní pohody či blaha, ale na druhé straně je lze definovat jako nepřítomnost nemoci.

Zdraví vyžaduje zdravý životní styl, aktivní přístup každého člověka k sobě samému. I to, že čtete tyto řádky je výrazem vašeho aktivního zájmu o vaše zdraví!

Přestože lékařská věda vymítila některé nemoci a s mnohými umí velmi účinně bojovat, v poslední době se stále více objevují nemoci, které úzce souvisí s osobním přístupem k životu, s naším životním stylem.

Mezi tyto choroby patří nemoci srdečně cévní soustavy (infarkty, mozkové příhody – mrtvice, poruchy erekce, cukrovka, vysoký krevní tlak, některé nemoci ledvin, osteoporóza řídnutí kostí apod.).

Tato onemocnění, která jsou často podmíněna právě rozvojem špatného životního stylu chybám ve stravování, s rozvojem nadváhy, snižují kvalitu života a délku jeho trvání.

Příklad - konzultace výživy a zdraví u lékaře:
1 200 Kč
Cena je za 1 hodinu

Víme, že není lehké změnit zažitý denní rytmus, stravovací návyky, zautomatizované jídelní chování i nedostatek pohybové aktivity, vždyť v drtivé většině případů není rozvoj hmotnosti záležitostí několika týdnů nebo měsíců, ale let!

Proto u nás čekejte veškerou pomoc při změně vašeho životního stylu i odborné vedení při snižování hmotnosti.

Budeme vás trpělivě podporovat tak dlouho, až se vaše nové návyky stanou běžnými pro každý den. Naše programy a jednotlivé služby probíhají v příjemném prostředí moderního centra s klubovou atmosférou.

Zdravý životní styl, který by měl být výsledkem aktivního přístupu člověka k sobě, znamená především:

  • osobní spokojenost – zdravé vnímání sama sebe, zdravé myšlení a emoce, zdravé vztahy
  • správnou volbu potravin s přihlédnutím ke svým chuťovým preferencím

 
 

  • dodržování denního stravovacího režimu
  • dodržování správného pitného režimu
  • zařazení vhodné pohybové aktivity do běžného života

A co vám přinese rozumný přístup při snižování hmotnosti:

  • zařadíte vhodnou pohybovou aktivitu do běžného života
  • naučíte se dodržovat denní stravovací režim
  • naučíte se dodržovat správný pitný režim

Toto považujeme za základní doporučované zásadní postupy při komplexním přístupu při léčbě a prvenci civilizačních postižení stejně jako nadváhy a obezity.

 

  • rozvinete svoji osobní spokojenost – zdravé myšlení a emoce, zdravé vztahy
  • naučíte se správně volit potraviny s přihlédnutím ke svým chuťovým preferencím