Vítejte na stránkách Clinic 21. Doufáme, že zde naleznete vše co hledáte.

Jak získat živnostenský list ?

Kurs : "Poradce pro výživu" vyváženého životního stylu je akreditovaný MŠMT a v České republice lze na jeho základě obdržet živnostenský list.

Jak získat živnostenský list?


Na základě tohoto osvědčení o absolvování kurzu lze získat živnostenský list na volnou živnost s předmětem podnikání:
  • poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti, označená poř. č. 100 v seznamu živností dle Živnostenského zákona

Živnostenský zákon určuje pro poradenskou činnost, aby byl poradce vzdělán v odpovídajícím oboru, např.:

  • ukončení vysokoškolského vzdělání potravinářského nebo výživového směru
  • ukončení středoškolského vzdělání v oboru výživy, popř. gastronomie
  • absolvovaní školení akreditovaného zařízení s předepsaným počtem hodin.

Osvědčení o absolvování kurzu poskytuje odbornou způsobilost pouze pro činnost, pro kterou byl žadatel vyškolen (zákon č. 455/1991Sb. o živnostenském podnikání) v tomto případě pouze Poradce pro výživu. Osvědčení "Poradce pro výživu" opravňuje absolventa požádat ŽÚ o živnostenský list na provozování poradenských služeb v oblasti výživy dle schválených předpisů.

Existuje i možnost v podobě zaměstnání absolventa na pracovní smlouvu o pracovním poměru či dohodu o provedení práce se zaměstnavatelem. Ten za zaměstnance nese plnou zodpovědnost za poskytování poradenské činnosti vůči klientovi (fitness prodejny, prodejny zdravé výživy, prodejny doplňků stravy, fitcentra, aj.).

Přihlášky do kurzů : www.clinic21.cz

ESF evropský sociální fond v ČR, EVROPSKÁ UNIE Podporujeme vaši budoucnost www.esf.cz Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost