Vítejte na stránkách Clinic 21. Doufáme, že zde naleznete vše co hledáte.

Poradce pro výživu s certifikátem MŠMT

Poradce pro výživu (značka kurzu 22017)

Přihlašování pomocí elektronického formuláře do 10. října 2017!

Podzimní kurz Poradce pro výživu 2017

Kurz bude probíhat o víkendech v délce 130 hodin.

Kurz bude v trvání těchto šest víkendů:
1. víkend 21. a 22. října 2017
2. víkend 11. a 12. listopadu 2017
3. víkend 25. a 26. listopadu 2017
4. víkend 2. a 3. prosince 2017
5. víkend 16. a 17. prosince 2017
Zkoušky (individuální pohovor, test):
18. prosince 2017**

* Kurz bude spuštěn ihned po naplnění kapacity.
** Změna termínu zkoušek možná.

Hlavní informace o kurzech poradce pro výživu

Jde o "Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT" (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

Akreditace MŠMT

Absolvent obdrží podle vyhlášky MŠMT č. 524/2004 Sb. po složení příslušných zkoušek osvědčení s celostátní platností (nahrazuje odborné vzdělání) pro pracovní činnost

Vzor osvědčení si můžete prohlédnout na www.clinic21.cz

Odborný garant - Prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.
Rozsah kurzu - 130 vyučovacích hodin
Minimální vzdělání účastníka - úplné střední vzdělání

Na úhradu rekvalifikačního kurzu je možné získat i finanční prostředky od úřadu práce.

Cena rekvalifikačního kurzu: 10.000,- Kč
Při platbě uveďte jako specifický symbol značku kurzu 22017.

Podrobné informace o kurzech pro poradce pro výživu

Absolvent kurzu:

 • Zná základní biologii a fyziologii člověka.
 • Zná základní výživové hodnoty potravin.
 • Zná technologii výroby potravin a zpracování potravin.
 • Zná možnosti provádění analýz výživového stavu člověka
 • Umí provést analýzu a zhodnocení stravovacích zvyků klienta
 • Umí stanovit vyvážený výživový plán pro zdravého člověka i pro sportujícího člověka.
 • Zná etický kodex poradce pro výživu a využívá jej ve prospěch klienta
 • Umí sestavit plán výživy s ohledem na redukci hmotnosti, ustálení hmotnosti či zvýšení hmotnosti.
 • Umí zhodnotit a doporučit správné stravovací návyky včetně využívání potravních doplňků doplňků stravy a potravin speciální výživy z hlediska potřeb a vhodnosti pro klienta
 • Umí doporučit vhodné pohybové aktivity ve vztahu k potřebám správné výživy a zdravotnímu stavu.
 • Umí doporučit správné vytváření stravovacích návyků dětí a těhotných.
 • Ovládá základy práce na PC s tabulkovými a textovými procesory excel a word.

Vzdělání je možno využít při poskytování poradenství na živnostenský list a nebo při práci v různých rekondičních, sportovních, lázeňských a fitness zařízeních, v prodejnách potravin zdravé výživy, v lékárnách apod.

ESF evropský sociální fond v ČR, EVROPSKÁ UNIE Podporujeme vaši budoucnost www.esf.cz Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost